PRIVACYBELEID VAN XVASTGOED

 1. “Xvastgoed” hecht veel belang aan de bescherming van de privacy. De persoonsgegevens van potentiële huurders worden verwerkt door Xvastgoed, met maatschappelijke zetel te Bedrijfsstraat 21, 3500 Hasselt in overeenstemming met, vanaf de inwerkingtreding ervan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Wij ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie die u ons via de website of op een andere manier verstrekt. Informatie die u ons geeft, zoals uw naam, adres, ondernemingsnummer, IBAN-nummer en e-mailadres worden door ons bijgehouden.
 3. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor volgende vermelde doeleinden: in uitvoering van een overeenkomst, in het kader van het beheer van relaties met klanten, leveranciers en andere derden.
 4. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
 5. Wij kunnen contact met u opnemen:
 • Om u op de hoogte te stellen van uw account;
 • Om u informatie te verlenen;
 • Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen omtrent onze beschikbare kantoren en magazijnen;
 • Om een geschil op te lossen;
 • Om vergoedingen of verschuldigde gelden te innen;
 • Om updates over ons bedrijf te sturen;
 • Om eventuele overeenkomsten die we met u hebben te handhaven.

Voor deze doeleinden kunnen we contact met u opnemen via e-mail, telefoon, sms-berichten en post. Als u niet meer wilt dat wij uw gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via Xvastgoed, Bedrijfsstraat 21, 3500 Hasselt of stuur een e-mail naar: info@xvastgoed.be